ค้นหาสินค้า

บริษัท แอมป์-ไนน์ทีน โลจิสติกส์ จำกัด

AMP-19 LOGISTICS COMPANY LIMITED
บริษัท แอมป์-ไนน์ทีน โลจิสติกส์ จำกัด

รับทำนำเข้าส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ประสบการณ์มากกว่า 19 ปี คุณภามาตรฐานทีมงานมืออาชีพ

More than 19 years of work experience.

"เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาด้านการส่งออก นำเข้าสินค้า บริการตอบปัญหาต่างๆ

โดยทีมงานชำนาญการ"

Our Company

ประเภทบริการ

SERVICE TYPE

W W W . A M P - 19 . C O . T H

View All

ข่าวสาร บทความ

New & Knowledge

W W W . A M P - 19 . C O . T H

การขนส่งสินค้าผ่านแดน

การขนส่งสินค้าผ่านแดน

การขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดของประเทศอื่นเพื่อทำการค้าขายและการลงทุน ดังนั้น ประชาคมระหว่างประเทศ จึงสนับสนุนให้ทุกประเทศมีสิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนนั้นถูกจำกัดขอบเขตในการใช้สิทธิโดยอำนาจอธิปไตยของประเทศทางผ่าน โดยประเทศทางผ่านย่อมมีอำนาจอธิปไตยในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลหรือสิ่งของของประเทศอื่นใช้ดินแดนของตนเป็นทางผ่านด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศในเรื่องอำนาจอธิปไตย ด้วยเหต...

บริการสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ

บริการสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ

นิยามการผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย การผ่านแดนในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างปร...

ส่งของชิ้นใหญ่ไปต่างประเทศทำอย่างไร

ส่งของชิ้นใหญ่ไปต่างประเทศทำอย่างไร

ถ้าเราจะส่งของใหญ่ไปต่างประเทศ จะต้องส่งผ่านบริการใด และต้องมีน้ำหนักเท่าไร? ขนาดแค่ไหน? ถึงจะเรียกว่าใหญ่จริง!! และขั้นตอนการส่งมีรายละเอียดยังไงบ้าง ก่อนที่เราจะทำการส่งพัสดุของเราไปในแต่ละประเทศนั้น การศึกษาข้อกำหนดและข้อห้ามต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน และที่สำคัญไปกว่านั้น หากต้องส่งของไปขายต่างประเทศด้วยแล้ว อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆ และขั้นตอนการดำเนินงานกับศุลกากรเอาไว้ด้วย เพื่อให้การส่งพัสดุของเราผ่านฉลุยนั่นเอง ส่งของชิ้นใหญ่ แค่ไหนถึงเรียกว่าใหญ่? น้...

พิธีการศุลกากร นำของเข้าทางบก

พิธีการศุลกากร นำของเข้าทางบก

การพิจารณาออกใบอนุญาต (หรือยกเว้นใบอนุญาต) นำรถเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาต เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา ประเภทรถที่จะอนุญาต หรือเส้นทางในการใช้รถเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest)    ผู้รับผิดชอบควบคุมการขนส่งสินค้ามีหน้าที่รายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) ตามแบบ ศบ.1 เมื่อยานพาหนะจากต่างประเทศมาถึงด่านพรมแดนทางบก โดยการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ได้ร...

View All